Melissa Budvytis & Noa Krouwel

Melissa and Noa

Melissa and Noa

EN

Melissa Budvytis

Melissa Budvytis is 13 years old and comes from Nieuw Vennep. She has younger brother Jordi and sister Louka. Melissa’s parents come from Lithuania, but she was born in Amsterdam. She is now in the 2nd year of bilingual VWO at the Haarlemmermeerlyceum.

For several years, Melissa had violin and guitar lessons, but her biggest passions are singing and dancing. Besides school, she takes classes at Lucia Marthas Institute for Performing Arts in Amsterdam. From 2010 to 2012, Melissa sang in the famous Kinderen voor Kinderen choir and had the opportunity in 2012 to perform a solo number at the Heineken Music Hall. Currently, she is coached by Michelle Splietelhof at the Vocal Centre and takes part in the young talents’ class of Babette Labeij Music Academy.

Noa Krouwel

Noa Krouwel is 14 years old and comes from Deventer. She has two younger brothers Iain and Mika, a twin of 11 years. She is in the 2nd year Havo / VWO of Etty Hillesum Lyceum.

Noa’s biggest hobbies are singing, dancing, horseback riding and playing guitar. She sang four years in the Kinderen voor Kinderen choir and took part I many performances. Noa is proud that she had the opportunity to sing with Jamai at the Amsterdam Arena during the concert “Netherlands helps Japan”. She also did for 2 years the Kinderen voor Kinderen Theater Tour. Noa attended one year the dance class at the Lucia Marthas Institute for Performing Arts. She also plays guitar and performs regularly during the open stage days at her school.

Melissa and Noa started singing as a duo in September. LTart.NL is the first time they will perform together. R&B is their favourite music style. They are also working on the first song of their own.

NL

Melissa Budvytis

Melissa Budvytis is 13 jaar en komt uit Nieuw Vennep. Zij heeft een broertje Jordi en zusje Louka. Melissa’s ouders komen uit Litouwen, maar zij is geboren in Amsterdam. Zij zit in het 2de jaar tweetalig VWO op het Haarlemmermeerlyceum.

Melissa heeft een aantal jaren viool- en gitaarles gehad, maar haar grootste passies zijn zingen en dansen. Naast school volgt zij vooropleiding aan de Lucia Marthas Institute for Performing Arts in Amsterdam. Van 2010 t/m 2012 heeft zij meegedaan aan het Kinderen voor Kinderen koor en heeft in 2012 mogen optreden met een solo in de Heineken Music Hall. Momenteel krijgt zij zangles van Michelle Splietelhof bij de Vocal Centre en zit zij in de talentenklas van Babette Labeij Music Academy.

Noa Krouwel

Noa Krouwel is 14 jaar en komt uit Deventer. Zij heeft 2 broertjes Iain
en Mika, een tweeling van 11 jaar. Zij zit in het 2de jaar Havo/Vwo van het Etty
Hillesum Lyceum.

Noa’s grootste hobby’s zijn zingen, dansen, paardrijden en gitaarspelen. Zij heeft 4 jaar in het Kinderen voor Kinderen koor gezongen en veel opgetreden. Noa is trots dat zij heeft mogen optreden in de Amsterdam Arena met Jamai voor de Actie Nederland helpt Japan. Ook heeft zij 2 jaar de Theatertour van Kinderen voor Kinderen mogen doen. Noa heeft 1 jaar de vooropleiding dans gedaan bij de Lucia Marthas Institute for Performing Arts. Ook speelt zij gitaar en treedt hiermee regelmatig op tijdens het open podium op school.

Melissa en Noa zingen sinds september ook samen. LitArt is de eerste keer dat zij samen optreden. R&B is de muziekstijl waar zij allebei op gek zijn. Zij zijn ook bezig met het maken van hun eerste eigen liedje.